HIGHLIGHT 捐款芳名錄 贊助衛促會

2018年12月捐款芳名錄


捐款芳名錄

12月份

(截至12月30日捐款明細)

 

類別 網路公開  捐款金額
徵信
定額捐款 公衛                  1,000
定額捐款 呂政展                  1,000
定額捐款 呂宗學                  1,000
定額捐款 楊宜青                  1,000
定額捐款 郭淑珍                     300
定額捐款 黃煌煇                  3,000
定額捐款 李孟奇                     200
定額捐款 黃淑貞                  1,000
定額捐款 林進嘉                     500
定額捐款 劉梅君                  2,000
定額捐款 陳美霞                  3,000
定額捐款 林明誠                     500
定額捐款 鄧盡妹                     200
定額捐款 黃鴻茗                  1,000
定額捐款 莊靜卿                     300
定額捐款 周成功                  2,000
定額捐款 展全玻璃工程行                     300
定額捐款 張瓊蓉                  1,000
定額捐款 施姵宇                     100
定額捐款 劉筱茜                     300
定額捐款 張廣運                     500
定額捐款 王稟荃                     100
定額捐款 顏幸達                     200
定額捐款 江詩凱                     100
定額捐款 廖家敏                     500
定額捐款 吳榮倫                     500
定額捐款 張洺潤                  2,000
定額捐款 孫璐西                  1,000
定額捐款 廖勇柏                  1,000
定額捐款 高素敏                     500
定額捐款 瞿宛文                  1,000
定額捐款 李丁讚                  1,000
定額捐款 林昭吟                  1,000
定額捐款 其他捐款人                  1,000
定額捐款                     500
定額捐款 江美治                  2,000
定額捐款 其他捐款人                     500
 定額捐款 林羿享                     200
定額捐款 其他捐款人                     500
單筆
單筆捐款
單筆捐款 鄭曉玲                50000
單筆捐款 alvin                20,000
單筆捐款 其他捐款人                20,000
單筆捐款 劉叔慧 2000
單筆捐款 溫苡廷 2000
單筆捐款 林瓊華 2400
單筆捐款 其他捐款人 10000
單筆捐款 高而仕 10000
單筆捐款 其他捐款人 10000
單筆捐款 林正修 6000
單筆捐款 世協電機股份有限公司-江豐洲 20000
單筆捐款 邱曉玲 3000
單筆捐款 匿名 3000
單筆捐款 匿名 5000
單筆捐款 余尚儒 5000
單筆捐款 陳瑋樺 600
12月定額捐款 33,800
12月單筆捐款 169,000
Total 202,800

分類

贊助衛促會

Facebook Like Box